Programinnovationer 2022 - 1:87 (2023)

När Opel Manta B och Scania-huven L 111 ger youngtimer-känsla

  • Senaste generationen av Claas Trion skördetröskor
  • Mercedes-Benz G-Klass firar premiär som en kortversion
  • Tempo Matador på vägen med autentiska presenningar
  • Ny tråg trailer för ekonomisk mirakel byggarbetsplats
  • Historiska WIKING-släp i nya former

Under programåret 2022 kommer WIKING-modellernas värld att fokusera på varumärkessamlarnas favoritteman och samtidigt fokusera på effektiva impulser. Samtidigt kommer WIKING att förbli trogen sitt traditionella utbud av ämnen och förbli pålitlig för samlaren. Vägen för attraktiva innovationer kommer också att följas med stor försiktighet under 2022 års modell, så att de mångåriga modelltillverkarna i skalan 1:87 vet att deras värdefulla teman kommer att fortsätta. Dessa inkluderar de unga klassikerna från Opel Manta B och Mercedes-Benz G med kort hjulbas, men också Scania L 111 som dragfordon och attraktiva släpvagnar för möbler, transporter och kylboxar. Inom lantbruket förebådar WIKING den nya generationens skördetröskor från Claas med Claas Trion, medan Rosenbauer Panther uppgraderas med en taktisk släckarm.

Den andra generationen Manta som också kunde göra det sportigt

Manta, Manta - WIKING tillhandahåller också den andra generationen till den legendariska Manta A. Coupén byggdes 1975 till 1988 och var med sina 55 till 110 hk ibland konservativ, ibland sportig. WIKING lägger därmed till en populär youngtimer i sitt sortiment, som har många vänner, både igår och idag. Karossen med två horisontella kylluftsöppningar resulterar i en harmoniskt stängd Manta-front, som är så typisk för sportcoupén. Glaset får en gravering av innerspegeln, medan stötfångarna är instoppade i chassit. WIKING har de karaktärsdefinierande strålkastarna insatta i sin rektangulära form och inredningen kommer med en separat ratt i nya former. Och det är också möjligt: ​​på Manta B:s dagar var den puristiska tvåekrade ratten mycket populär bland förare.

Peltzers idéarv: Mercedes-Benz G med kort hjulbas

Till och med WIKING-grundaren ville ha detta terrängfordon - nu rullar det äntligen in i programmet! Provordern på den då ännu unga Mercedes-Benz G med kort hjulbas hade redan godkänts av WIKING-grundaren innan projektet fastnade i planeringsstadiet. Det glömdes dock inte eftersom de traditionella modellbyggarna gärna reflekterar över de historiska rötterna inom modellbyggnadshistorien och även möjliggör ett sent förverkligande. Precis vad WIKING-vännerna vill ha! 1979 lanserade WIKING-grundaren Fritz Peltzer själv Mercedes-Benz G med kort hjulbas. 43 år senare får WIKING-samlare motsvarigheten till den långa versionen, som varit känd länge och fortsätter att vara populär. Och med samma modellbyggande WIKING-charm. För den lilla G-modellen finns antingen med dubbeldörr bak eller baklucka i ett stycke. Medan dubbeldörrsversionen visas utan reservhjul, finns den livslånga youngtimeren i halvkombiversionen både med och utan reservhjul. De traditionella modellbyggarna tänkte förstås redan på de officiella specialfordonen för brandkår, polis & Co när de tillverkade formarna - så samlare kan bli nyfikna.

DKW 1000 S utlovar äkta cabrioletkul

Det var drömmen om en nöjesbil - DKW 1000 S som cabriolet älskades av esteter. För första gången tillverkar WIKING en cabriolet från den modell som rullade av produktionslinjen i Düsseldorf-Derendorf från 1958 till 1963. De ursprungliga formarna, som WIKING bara använde från 1960 till 1964 för den stängda DKW Coupé, var inspirationen.

Mer samtida: Nu finns det presenningar till Tempo Matador

WIKING-vännerna har redan tyckt om Tempo Matador som den senaste innovationen, precis som de samtida transportörerna i 1:87. Eftersom det alltid finns en önskan om presenningarna på Matador-plattformarna som var vanliga på 1950-talet, kommer WIKING nu ikapp dem och presenterar versionerna för både den låga och höga plattformen. Ytorna framstår som lämpliga för vardagsbruk och får dessutom en realistisk drapering, vilket gör modellens utseende ännu mer autentisk. Detsamma gäller bogseröglorna, som är fint definierade i både den öppna och den stängda versionen. Presenningen på den höga plattformen är öppen baktill och visar skicket på det upprullade presenningsskyddet fixerat med fyra läderband. Presenningen på den låga plattformen verkar bara stängd baktill.

Denna Scania-Hauber L 111 formade företagets historia

Scania L 111 står för de typiska huvbilar som svenskarna byggde upp fram till 1980-talet. Då hade det traditionella dubbelnamnet "Scania-Vabis" precis lagts ner. WIKING miniatyriserade den svenska traktorn i den senaste serieversionen, då de gångjärnsförsedda fönstren på originalet redan var historia. Detta resulterar i många nya team som kan sättas ihop nära originalen. Naturligtvis lägger WIKING återigen stor vikt vid fina gravyrer. Förarhytten och motorhuven har ett integrerat kylargrill, medan de tre fönstren baktill i hytten, inklusive de rundade sidorutorna, ser ut att vara glasade. Hyttens sidor får ett grepphandtag, men graveringarna på dörrhandtag, karosspärlor och regnrännor är också prototypiska. Hytttaket kan användas för olika funktioner som att sätta in varningsljus eller takskyltar. Stänkskärmarna ges ett steg med längsgående gravyrer, medan de infällda strålkastarna är filigrerade med ögonfransgravyr. Strålkastarna är utformade som en konkav yta. WIKING har gett förarhytten ett modernt tvåaxligt chassi som passar in i den populära WIKING-kronologin för svenska lastbils youngtimers vad gäller stil och utseende.

Möbelfodral debuterar från nya former

WIKING kompletterar temat möbellåds semitrailers från 1960-talet och miniatyriserar den tvåaxlade modellen från nya former, men enligt den gamla modellen, och öppnar därmed upp för attraktiva miniatyriseringar som WIKING-vännerna länge önskat sig. De traditionella modellbyggarna satte medvetet värde på närheten till originalet och designade utifrån den strukturellt identiska enaxlade släpvagnen en andra version med sidodörrsgravyrer, vilket var vanligt med många original för sidolastning. Dörrarna på baksidan kan öppnas, takdesignen är utformad med en omgivande regnränna. WIKING tänkte också på positionsljusen på väskans framsida. Bakljus och registreringsskyltar återges i upphöjd form baktill.

Lådvagn med platta horisontella pärlor, finns även som kylversion

Den välkända lådvagnen med liggande pärlor kommer också från nya former. De ursprungliga formerna hade en gång modifierats så att ytterligare modeller baserade på historiska modeller inte längre var möjliga. Det kommer nu att ändras – i två avseenden. För att WIKING tillhandahåller både en platt låddesign och en variant med dörr för lastning från sidan. Genom att fästa det befintliga kylaggregatet skapas moderna kylboxtrailer. Tack vare positionsljus på framsidan av släpet kan den nya väskan lätt skiljas från den gamla modellen. För framtida ramstyrda lastbilar med traktorer från Mercedes-Benz Pullman till Henschel HS14/16 kan samlare se fram emot det moderna, populära WIKING-utseendet.

Ny trågvagn för byggarbetsplatsen under det ekonomiska miraklet

Eftersom byggarbetsfordon är en del av WIKING:s traditionella DNA bygger de traditionella modellbyggarna ett nytt semitrailertråg som tack vare den fina träplanken var mycket vanligare på 1960- och 1970-talen än den välkända trågsemitrailern . Givetvis har vi tack vare metallfästet tänkt att höja tråget så att 1:87-modellen kan imitera verklighetsscenariot på ett övertygande sätt. För detta ändamål är trågfästet på baksidan rörligt anordnat. Den nya tippvagnen passar sömlöst in i det breda utbudet av byggarbetsfordon som WIKING hittills har miniatyriserat - det ekonomiska miraklet får återigen ett ansikte för modelltillverkning i 1:87.

Den nya generationen av Claas skördetröskor heter Trion

22 år efter presentationen av den första 1:87 Claas skördetröskan från Lexion-serien, presenterar WIKING precisionsminiatyren av nya Trion. Den nya generationen av Harsewinkeler stora skördemaskin är inställd på att erövra världens åkrar, för med motoreffekter mellan 258 och 435 hk och spannmålstankstorlekar från 8 000 till 12 000 liter är en ny era på väg för Claas. WIKING har miniatyriserat den fantastiska prototypen i både hjulversionen och Terra-Trac-versionen. Den nya generationen uppfyller de krav som ställs av hälften av kunderna på den tyska marknaden. Naturligtvis utrustar WIKING Claas Trion med klippbalken Convio 1080 och matchande slåtterbalksvagn, så att en perfekt skördeenhet finns tillgänglig i 1:87.

Med Fendt är det interiöruppgraderingen som gäller

De traditionella modellbyggarna vet hur man övertygar i den suveräna disciplinen i skalan 1:87. 2022 kommer WIKING att finjustera de senaste traktorerna. Fendt 1050 uppdateras efter att det slående utseendet på avgaserna på passagerarsidan har ändrats, liksom varumärkets identitet. Marktoberdorf-traktorn framstår som ännu mer dominerande och det fina varumärket förstärker också Fendt 1050 Vario. Och det finns ytterligare en detalj som väntar på att undersökas: armstödet i sittbrunnen har justerats ergonomiskt och målar därmed upp en harmonisk bild av hela interiören. Detsamma gäller för Fendt 942. De traditionella modellbyggarna uppgraderar även sittbrunnen med de senaste stilkorrigeringarna till modellen med en anpassad konsol.

Rosenbauer Panther får en rörlig släckarm

Den fjärde Panthergenerationen får en ny taktisk fördel! Den nya Panthern är utrustad med den fullt ledade Rosenbauers släckarmen, som garanterar att, i händelse av en flygplansbrand, kan ännu mer effektiva åtgärder vidtas i händelse av en nödsituation. Detta möjliggörs av det implementerade piercingsverktyget som ett piercingmunstycke, eftersom det gör att hela monitorns prestanda kan riktas in i flygplanets skrov. Släckarmen fungerar under förkortningen HRET (High Reach Extendible Turret = släckarm). Släckarmen är rörligt anordnad av WIKING-designerna, båda frontfästena kan riktas in efter funktionen.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated: 01/11/2023

Views: 5391

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.